Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Komplexná rehabilitačná starostlivosť

 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

 • Moderné prístrojové vybavenie

 • Objednávanie prostredníctvom recepcie

 • Dvojjazyčné pracovisko

 • Odborný personál

O ambulancii

 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť

  Ambulantné oddelenie poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť a SVLZ výkony.

  Ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch pohybového systému a evalváciu funkčného stavu detských a dospelých pacientov pomocou komplexného vyšetrenia.

  K vyšetreniu je žiadúce priniesť doporučenie od lekára prvého kontaktu alebo špecialistu, výsledky absolvovaných odborných vyšetrení, RTG, EMG, CT a  MRI nálezy.

 • Liečebné výkony

  V liečbe využívame elektroliečebné a teploliečebné a svetloliečebné procedúry, mobilizačné techniky, laser, rebox, obstreky, plynové injekcie a kinesiotaping.

  Rehabilitačné procedúry podľa ordinácie lekára hradí zdravotná poisťovňa.

  Ponúkame vám možnosť dokúpenia ďalších procedúr podľa vlastného výberu, uvedené
  v cenníku po dohode s lekárom.

Primárka oddelenia

 • MUDr. Königsmarková Eva

  Od roku 2007 pôsobí na pozícii primárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Dunajskej Strede. Vykonáva ambulantnú činnosť a konziliárne vyšetrenia.

  Viac...

Personálne obsadenie

MUDr. Königsmarková Eva Primár Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

MUDr. Méhesová Marianna Zástupca primára Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

Mgr. Mónika Tar Vedúci fyzioterapeut Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Dunajská Streda

Na stiahnutie

Kontakty

Nemocnica Dunajská Streda
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda

Telefonické kontakty

Recepcia: +421 (0) 31 5571 370  (objednanie pacientov do ambulancie/zmena termínu na procedúry)
Ambulancia: +421 (0) 31 5571 431

Doplnkové informácie

Na prvé vyšetrenie je potrebné vopred  sa objednať osobne.

Ordinačné hodiny

Pondelok:
09:00 – 12:00           MUDr. Königsmarková
12:30 – 15:00           MUDr. Méhesová
Utorok:
09:00 – 12:00           MUDr. Königsmarková
12:30 – 15:00           MUDr. Méhesová
Streda: 
09:00 – 12:00           MUDr. Königsmarková (Deti)
12:30 – 15:00           MUDr. Méhesová
Štvrtok: 
09:00 – 12:00            MUDr. Königsmarková
12:30 – 15:00            MUDr. Méhesová
Piatok:   
09:00 – 12:00            MUDr. Méhesová
12:30 – 15:00            MUDr. Méhesová

Obedňajšia prestávka: 

12:00 – 12:30