Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Ambulantná starostlivosť

Ambulancia cievnej chirurgie ProCare na Betliarskej poskytuje odborné vyšetrenia pri ochoreniach arteriálneho a venózneho systému, dispenzarizácia a sledovanie pacientov s vybranými ochoreniami cievneho systému.
Naším pacientom sa môže stať ktorýkoľvek klient evidovaný v sieti ProCare, ale aj iní klienti, odoslaní  lekármi – špecialistami.
Najčastejší problém pacientov v ambulancii cievnej chirurgie je ochorenie žilného systému DK.

Kŕčové žily sú jednou z najčastejších civilizačných chorôb. Na Slovensku nimi trpí asi 60 % dospelej populácie, najmä žien. Neliečené varixy môžu viesť k závažným zdravotným problémom. Kŕčové žily síce pacientom spôsobujú subjektívne ťažkosti, hlavne pre ženy sú nepríjemné z estetických dôvodov, v konečnom dôsledku sú však len vonkajším prejavom ochorenia, takže kľúčové je odstrániť jeho príčinu. Spoľahlivá eliminácia postihnutých žíl zároveň prináša dlhodobý operačný efekt. Varixy majú prirodzenú tendenciu k recidívam a ak sa prvá operácia neurobí správne, zvyšuje sa riziko, že sa kŕčové žily obnovia.
Musia sa odstrániť, na čo sa v minulosti používali bežné operačné metódy. Vyberali sa pomocou otvoreného chirurgického zásahu, najmä ak boli kŕčové žily veľmi rozsiahle. V poslednej dobe sa však čoraz viac presadzujú miniinvazívne zákroky v rámci jednodňovej chirurgie, na ktoré sa špecializuje aj naše pracovisko. Uplatňujú sa rôzne metódy, ktorých podstatou je spálenie varixov laserovým alebo rádiofrekvenčným katétrom. Na našej poliklinike sa orientujeme na laserovú termoabláciu v kombinácii s miniflebektómiou, ktorá má najväčšiu perspektívu a vo svete je najpoužívanejšia. Ďalšou, nie príliš rozšírenou a odporúčanou metódou, keďže nemá trvalý účinok, je sklerotizácia, keď sa do kŕčových žíl púšťa látka, ktorá ich rozleptá.