ALGEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Liečba chronickej bolesti

 • Multiodborový prístup k chronickej bolesti

 • Vysoko erudovaný zdravotný personál

 • Farmakologické a nefarmakologické liečebné postupy

 • Príprava lekárov - algeziológov v predatestačnej praxi

O ambulancii

Algeziologická ambulancia pozostáva z 2 miestností. V jednej robíme vyšetrenie pacienta a v druhej miestnosti sú dve lôžka a polohovateľné kreslo, kde podávame infúznu liečbu a vykonávame ostatné liečebné výkony, hlavne anestéziologické techniky, na zmiernenie chronickej bolesti.

Do algeziologickej ambulancie v ProCare Košice prichádzajú pacienti s chronickou nádorovou aj nenádorovou bolesťou po vyčerpaní možností  liečby ostatných odborníkov (neurológ, ortopéd, špecialista v odbore fyziatria, onkológ, neurochirurg ) – činnosť ambulancie má multidisciplinárny charakter.

Našim  hlavným cieľom je liečba bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, cieľom je nielen odstrániť či zmierniť  bolesť, ale hlavne zlepšiť kvalitu života pacienta, s využitím špeciálnych liečebných postupov.

Služby

 • Liečebné postupy

  V liečbe chronickej bolesti sa využívajú farmakologické a nefarmakologické postupy.

  Viac...
 • O algeziológii

  Algeziológia sa komplexne zaoberá liečbou bolesti.

  Viac...

Náš tím

 • MUDr. Alena Šujanová

  Lekár Algeziológ

  V roku 1979 ukončila štúdium na LF UPJŠ Košice a nastúpila pracovať  na Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie FNsP Rastislavova, Košice ako anestéziológ.

  Viac...
 • Monika Kubizniaková

  Sestra

  V rokoch 1996 až 2000 študovala na SZŠ Kukučínova v Košiciach, odbor všeobecná sestra.

  Viac...

Poďakovania

 • Som dlhoročnou pacientkou ProCare a využívam aj služby algeziologickej ambulancie. Mala som dlhodobý problém s chrbticou s veľkými bolesťami. Chodila som sem na infúzie a na rehabilitácie. Podarilo sa to v podstate vyliečiť. Potom sa pridružili bolesti v ramene. Odporúčali ma na artroskopiu. Po absolvovaní liečby v algeziologickej ambulancii som sa dostala do štádia, že operácia nebola potrebná. Po tejto skúsenosti plne dôverujem tejto ambulancii a pani MUDr. Šujanovej.

  Eva Trojčáková, Košice

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok: 07:30 – 16:00
 • Utorok:      07:30 – 16:00
 • Streda:      07:30 – 16:00
 • Štvrtok:     07:30 – 16:00
 • Piatok:      07:30 – 16:00

VÝKONY

akupunktúra, bankovanie, GUNA MD liečba, infúzna liečba, kompletné algeziologické vyšetrenie, obstreky, perorálna analgetická liečba, podávanie vitamínu C, regionálne anestéziologické techniky za účelom zmiernenia bolesti

KONTAKT

Jána Pavla II. č.5, 040 23  Košice