Aktuality, Blog, Svet Zdravia, Topoľčany    06.05.2019

Akútny zápal obličiek u detí

Akútny zápal obličiek u detí je zápalové ochorenie obličkového parenchýmu, ktoré je vyvolané bacilmi, ktoré sa zdržujú v okolí konečníka a vzostupnou cestou sa dostanú až do obličiek.

 

Vlhko a chlad obličkám neprospievajú

Predisponujú k nemu deti s dilatáciami a malformáciami močových ciest a deti s poruchou imunity. Nebezpečný je, ak  je liečený neskoro a nedostatočne dlho, vtedy zanechá na  obličkovom parenchýme jazvy, ktoré sú nezvratné a znamenajú nefunkčné tkanivo obličky. Nesprávne držanie tela nemá bezprostredný vplyv na vznik zápalu obličiek, predisponuje skôr k deformitám chrbtice a pohybového aparátu a s tým spojenými ortopedickými problémami.

 Aké sú najčastejšie príznaky zápalu obličiek? 

Prejavy ochorenia závisia od veku dieťaťa. V dojčenskom veku sú príznaky  nešpecifické, niekedy  ide len o nevysvetliteľné teploty. U detí v neskoršom veku bývajú  okrem teplôt aj bolesti brucha, nauzea, zvracanie, bolesti chrbta či dyzurické  ťažkosti.

Aké deti najčastejšie postihuje?

Vyskytuje sa vo všetkých vekových skupinách. V dojčenskom veku predisponujú k nemu  chlapci (konglutinované prepucium), v neskoršom veku skôr dievčatá (vyplýva to z anatómie pohlavných ciest). Ďalším obdobím je puberta a začiatok pohlavného dospievania, čo súvisí s nástupom pohlavnej aktivity.

Môže zápal z dýchacích ciest prejsť do zápalu obličiek? 

Obvykle nie, len v prípade ťažkého imunodeficitného stavu sa infekcia môže hematogénou cestou  šíriť do celého organizmu, teda aj na obličky. Ochorenie sa diagnostikuje  vyšetrením močového sedimentu – pozitivita na Le,  Ery,  chemickým vyšetrením moču – pH, nitrity, krv, bielkoviny, Le a bakteriologickým   vyšetrením moču – signifikantná, t. j. klinicky významná bakteriúria, obvykle E.coli  V  krvných testoch – zvýšené CRP, leukocytóza, zrýchlená FW, porucha koncentračnej   schopnosti moču. USG obličiek je len podporné vyšetrenie.

Zvykne akútny zápal obličiek prechádzať do chronického štádia?

Môže prejsť do chronického štádia, ak je neskoro a nedostatočne dlho liečený, vtedy  sa môže komplikovať renálnou hypertenziou a postupných zhoršovaním obličkových  funkcií až prechodom do akútneho renálneho zlyhania.

Dieťa  po prekonaní zápalu  obličiek musí byť sledované nefrológom a za  pravidelnej   kontroly moču. Dispenzár trvá cca do dvoch rokov, záleží to od ďalších  zrealizovaných vyšetrení, ako  sú renálne testy, USG nález na obličkách, prípadná recidíva uroinfektov.

Túto radu pre vás pripravila MUDr. Marta Moravčíková, primárka Pediatrického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Topoľčany, lekárka pediatrickej nefrologickej ambulancie topoľčianskej nemocnice.

 Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 23.05.2019

Prijatie daru monitorov dychu Babysense Neonatologickému oddeleniu od nadácie Križovatka

Neonatologické oddelenie nemocnice A. Leňa v Humennom prijalo dňa 23.05.2019 za prítomnosti pani primárky MUDr. Márie Vasilovej a vedúcej sestry Mgr. Marty Plátkovej 10 ks monitorov dychu Babysense. Poďakovanie za tento ušľachtilý dar patrí pani riaditeľke Táni Tomasch z nadácie Križovatka.

Aktuality 23.05.2019

V topoľčianskej nemocnici zrekonštruovali oddelenie vnútorného lekárstva

Pacienti hospitalizovaní na Oddelení vnútorného lekárstva v Nemocnici Svet zdravia Topoľčany sa budú liečiť v krajších a modernejších priestoroch. Nemocnica kompletne zrekonštruovala oddelenie i kardiologickú ambulanciu a do komplexnej obnovy investovala celkovo 98-tisíc eur.

Aktuality 23.05.2019

Jarný Ústavný seminár 2019

Tohtoročný jarný Ústavný seminár sa konal 16. mája o 13:30 v kinosále nemocnice Galanta. Podujatia sa zúčastnilo spolu 279 osôb. Z toho bolo 60 lekárov, 161 sestier a 58 ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO