Polikliniky ProCare získali akreditáciu SAK: Aký bonus tým získa pacient a naša spoločnosť?

05.02.2016

Polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku získali certifikát kvality SAK.

Prečo sme sa rozhodli pre získanie akreditácie SAK?

O kvalite v zdravotníctve sa posledné desaťročia na Slovensku veľa hovorí. Prakticky každé zdravotnícke zariadenie deklaruje, že poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť.  My v ProCare sme presvedčení, že poskytujeme zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni a preto sme sa rozhodli požiadať nezávislú externú autoritu o zhodnotenie.

 

Ako prebieha akreditácia SAK?

Akreditácia ambulantných zdravotníckych zariadení vyžaduje splnenie 50 štandardov, ktoré si akreditačná spoločnosť stanovila. Každý zo štandardov obsahuje ešte niekoľko indikátorov. Absolvovali sme vstupnú konzultáciu, ktorej výsledkom boli odporúčania na zlepšenie a stanovenie možného termínu auditu. Nasledoval dvojdňový predcertifikačný a o mesiac dvojdňový certifikačný audit v každej z auditovaných polikliník.

 

Čo sledovali audítori pri samotných auditoch?

Na audite boli prítomné 3 osoby – lekár, sestra a technický pracovník. Audit bol orientovaný procesne, sledovali pacienta od jeho objednania do polikliniky až po jeho odchod. Aké informácie dostane na recepcii,  ako je vedená zdravotná dokumentácia, či bol pacient poučený, edukovaný, sledovali manipuláciu s liekmi od ich objednania až po podanie pacientovi, manipuláciou s odpadmi, dodržiavanie hygienických požiadaviek, ale aj stav prístrojovej techniky.

 

Znamená získanie akreditácie 100% kvalitu a bezpečnosť pacienta?

Určite nie, žiadne zdravotnícke zaradenie na svete toto nevie zaručiť. Musíme si uvedomiť, že v zdravotníctve pracujeme vo vysoko rizikovom prostredí, v zdravotníctve pracujú ľudia a všetci ľudia robia chyby. Zmyslom akreditácie je identifikovať tieto riziká a nastaviť procesy tak, aby sme tieto riziká minimalizovali.

 

Čo teda akreditácia prinesie pacientom?

Pacienti majú istotu, že v našich poliklinikách sú procesy nastavené tak, aby sme pacientom zabezpečili čo najvyššiu kvalitu a bezpečnosť. Teda, že bude mať vyšetrené všetko, čo jeho stav vyžaduje, že na prístrojoch, na ktorých poskytujeme zdravotnú starostlivosť, sú pravidelne realizované servisné prehliadky, že zdravotnícki pracovníci dodržiavajú hygienu rúk a sú plne kompetentní na vykonávanie všetkých výkonov, ktoré poskytujú. Taktiež raz za rok absolvujeme cvičnú evakuáciu pacientov tak, aby sme boli pripravení na prípadný požiar alebo inú katastrofu. Samozrejme je toho omnoho viac, čo sme v procese prípravy na akreditáciu nastavili a zlepšovali.

 

Ako dlho tento certifikát platí?

Platnosť certifikátu je 3 roky. Počas tohto obdobia však musíme procesy neustále vylepšovať tak, aby sme pri reakreditácii vedeli deklarovať ďalší posun v kvalite. Sme teda na začiatku v podstate nikdy nekončiaceho procesu zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov. Veľmi cennou informáciou sú pre nás aj výsledky prieskumu spokojnosti pacientov, ktorý každoročne realizujeme.

 

MUDr. Lucia Vitárius, MPH
medicínsky manažér a manažér kvality

 


Aktuality

Lekárka Zhydenko z Ukrajiny: Situácia je naozaj zlá. Je mi z toho ťažko

Prinášame Vám rozhovor s našou lekárkou z Ukrajiny pôsobiacou v rimavskosobotskej nemocnici na pediatrickom oddelení. MUDr. Iulianna Zhydenko pracuje v nemocnici od roku 2018, jej manžel Oleksandr pracuje ako skladník v kuchyni. Spolu majú 9 ročného synčeka.

VIAC...

Nemocnica Bory spúšťa predregistráciu pacientov

Nemocnica Bory, ktorá dnes vyrastá na území bratislavského Lamača, dnešným dňom spustila predregistráciu pacientov. Prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia je dokončená na vyše 70 percent a otvoriť ju plánujú v marci 2023.

VIAC...

Krabice lásky pre seniorov z košickej centrály

Zamestnanci košickej centrály ProCare Svet zdravia sa zapojili do charitatívnej zbierky „Krabice lásky pre starkých“.

VIAC...