Spolu tvoríme zdravotníctvo novej generácie

Pridaj sa do nášho tímu. U nás je vzdelávanie a rozvoj postavený na podpore a rozvoji odbornosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

#zdravotnictvonovejgeneracie #tysinovageneracia

Kontaktný formulár

 
 

Aktuálne voľné pozície pre absolventov

po

ProCare Prešov

Zubný lekár – Stomatológická ambulancia – Zubný lekár bez špecializácie

rv

Rožňava

Lekár – Chirurgické oddelenie – Chirurg
Lekár – Oddelenie pediatrie
Lekár – SVLZ rádiológia
Lekár – ODCH
Lekár – Oddelenie vnútorného lekárstva – Internista
Rádiologický technik – SVLZ rádiológia
Pôrodná asistentka – Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie – Pôrodná asistentka bez špecializácie

sk

Svidník

Lekár – Chirurgické oddelenie – Chirurg
Lekár – FBLR – Fyziater a balneológ
Lekár – Pediatria
Lekár – OMIS
Lekár – Doliečovacie oddelenie
Lekár – Oddelenie Neurológie – Neurológ
Lekár – Psychiatrická liečebňa
Lekár – Vnútorné lekárstvo
Sestra – OMIS
Sestra – OMIS

Pozri si kompletný zoznam voľných pozícií pre absolventov

 

 

 

ČO MÔŽEŠ OČAKÁVAŤ?

  • do špecializačného štúdia vo vybranej špecializácii Ťa zaradíme v prvom možnom termíne od začatia pracovného pomeru
  • v momente zápisu a podpísania dohody so zamestnávateľom Ťa finančne  podporíme vyplatením prvej časti finančného príspevku
  • cirkulácie umožňujeme v rámci našej siete ako i v nemocniciach mimo nej
  • miestom Tvojho pracovného výkonu, kde sa budeš pripravovať na špecializačné štúdium, bude konkrétna nemocnica, s ktorou uzavrieš pracovný pomer
  • podporíme Ťa v prípade záujmu o rezidentské štúdium

Kontaktný formulár


  • Nemocnica, v ktorej by ste chceli pracovať (vybrať môžete viacero možností)


  • Poliklinika, v ktorej by ste chceli pracovať (vybrať môžete viacero možností)


  • Nahrajte svoj životopis, príp. motivačný list

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov


  • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o zamestnanie ↗