Blog, Svet Zdravia, Rimavská Sobota    02.12.2020

Ako vyzerá liečba závislosti na alkohole?

Závislosť od alkoholu je definovaná ako skupina odchýlok v správaní, poznávaní a vo fyziologických funkciách, ktorá sa vyvíja po opakovanom užívaní alkoholu.

 

Môžete si urobiť tento jednoduchý test na zisťovanie problémov s alkoholom (dotazník CAGE):

  1. Mali ste niekedy pocit, že by ste mali svoje pitie obmedziť?
  2. Kritizuje vás niekto z okolia za vaše pitie?
  3. Mali ste niekedy pre pitie zlé pocity alebo pocity viny?
  4. Pili ste niekedy alkohol už ráno, aby ste sa upokojili alebo zmiernili abstinenčné príznaky („opicu“, „na vyrovnanie“)?

Už jedna odpoveď „áno“ môže naznačovať problém s alkoholom. Čím viac kladných odpovedí, tým vyššia pravdepodobnosť závislosti od alkoholu.

Čo ma čaká na protialkoholickej liečbe?

Biologická liečba

Využívajú sa lieky zmierňujúce abstinenčné príznaky, psychiatrické komplikácie, a tiež lieky znižujúce túžbu po alkohole.

Psychologická liečba

  • Psychoedukačné skupiny – prednášky s lekárom a so psychológom zamerané na problematiku závislosti.
  • Skupinová terapia – tematické skupiny zamerané na sebapoznávanie, zvládanie stresu, zvládanie baženia, nácvik asertivity, arteterapia,relaxačná terapia, pohybová a terénna terapia.
  • Rozbor životopisu pitia – analýza svojho životného príbehu so zameraním na opakujúce sa príčiny zlyhávania a pitia.
  • Štrukturovaný denný režim zameraný na sebadisciplínu a sebaovládanie.

Sociálna liečba

Nakontaktujem sa na niektorú psychiatrickú ambulanciu, kde získam ďalšie informácie týkajúce sa liečby. V nemocniciach siete Svet zdravia vám poradíme na Protialkoholickom oddelení v Rimavskej Sobote. Pomoc pri opätovnom začleňovaní do rodinného systému. Pravidelné stretnutia s vyliečenými pacientmi s možnosťou nadobudnúť nové kontakty. Získanie informácií o svojpomocných doliečovacích skupinách, A kluboch. Pomoc pri riešení sociálnych problémov.

Čo mi prinesie protialkoholická liečba?

Naučím sa riešiť stresové situácie bez alkoholu. Problémy budem riešiť, nie ich zapíjať a odkladať. Nebudem brať abstinenciu ako svoje znevýhodnenie. Budem viesť zodpovedný a plnohodnotný život. Budem hrdý na to, kto som a čo som dokázal. Budem si vážiť seba samého.

Chcem sa liečiť. Ako mám postupovať?

Nakontaktujem sa na niektorú psychiatrickú ambulanciu, kde získam ďalšie informácie týkajúce sa liečby. V nemocniciach siete Svet zdravia vám poradíme na Protialkoholickom oddelení v Rimavskej Sobote.

Mýty o závislosti a protialkoholickej liečbe

Mýtus č. 1: Človek závislý od alkoholu pije každý deň.

Pravda: Každodenné pitie nie je kritériom na posúdenie závislosti od alkoholu. Aj závislý človek dokáže často prestať piť na určitý čas, k pitiu sa však pod vplyvom rôznorodých vplyvov vracia.

Mýtus č. 2: Človek závislý od alkoholu sa vždy opíja.

Pravda: Množstvo alkoholu a intoxikácia alkoholom nie sú kritériom na posúdenie závislosti od alkoholu. Existuje aj tzv. hladinový štýl pitia, pri ktorom nedochádza k opitosti. Závislý si určité množstvo alkoholu väčšinou prerozdeľuje počas celého dňa, pričom na to, aby vedel fungovať, potrebuje mať vždy v krvi určitú hladinu alkoholu.

Mýtus č. 3: Po absolvovaní protialkoholickej liečby sa závislý vylieči zo závislosti od alkoholu a môže pokračovať v pití.

Pravda: Závislosť je celoživotné ochorenie, ktoré sa lieči celoživotnou prísnou abstinenciou od alkoholu.

Mýtus č. 4: Na protialkoholickej liečbe sa lieči drastickýmispôsobmi (napr. antabus).

Pravda: Lieky s averzívnym účinkom sa u nás aktuálne nepoužívajú, nie sú registrované. Liečba spočíva predovšetkým v psychoterapii.

Mýtus č. 5: Závislý nemá pevnú vôľu.

Pravda: Závislosť je fyzické a psychické ochorenie, ktoré je spojené so zmenami fungovania nervového systému. Pevná vôľa je síce v liečbe dôležitá, ale sama osebe na liečbu pacienta nestačí.

Mýtus č. 6: Zvládnem to sám.

Pravda: Nie je vhodné pokúšať sa o abstinenciu bez pomoci lekárov. Abstinenčné príznaky môžu byť po náhlom vysadení alkoholu nebezpečné, až život ohrozujúce. Zároveň si pacient po určitom období nepitia svoj stav racionalizuje a myslí si, že už dokáže piť. Spúšťa tak proces recidívy, ktorej výsledkom je masívne pitie. To má za následok ďalšie telesné a psychické škody na zdraví.

Túto radu pre vás vypracovala Mgr. Magdaléna Kureková. hlavná sestra pre odbor psychiatria siete nemocníc Svet zdravia.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Blog 29.07.2021

Pociťujete suchosť v ústach?

Xerostómia označuje suchosť v ústach. Čo môže byť jej príčinou? Ako sa lieči? Aj na tieto otázky sme sa opýtali lekárky ORL MUDr. Marianny Pillárovej.

Aktuality 29.07.2021

Piknik s laktačnou poradkyňou v humenskej nemocnici

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia pozývame mamičky na piknik v tráve s laktačnou poradkyňou.

Moja pôrodnica v nemocnici Svet zdravia Partizánske

Aktuality 29.07.2021

Piknik s laktačnou poradkyňou v partizánskej nemocnici

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia pozývame mamičky na piknik v tráve s laktačnou poradkyňou.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE TeleCare

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO