Vážené dámy, vážení páni,

rok 2022 plnou silou otestoval naše schopnosti a pripravenosť. Nemocnica novej generácie Svet zdravia Michalovce oslávila už svoje piate narodeniny. Za toto obdobie hospitalizovala vyše 82 000 pacientov a uskutočnila takmer 37 000 operácií. Na urgentnom príjme zdravotníci ošetrili vyše 155 000 pacientov.

Za 5 rokov sa nemocnica významne rozvinula v medicínskej oblasti, centralizujeme zriedkavejšie a náročnejšie operačné výkony a rozvíjame medicínske disciplíny, ktoré boli v regióne prakticky nedostupné.

Počet a spektrum výkonov každý rok narastá a pribúdajú aj nové ambulancie. Naše pracovisko sa zároveň stalo atraktívnym zamestnávateľom pre absolventov a odborníkov z celého Slovenska, ktorí sa u nás rozhodli pôsobiť. Od roku 2017 sa zvýšil i celkový počet zdravotníkov našej nemocnice.

Celková suma investícií do michalovskej nemocnice dosiahla za päť rokov takmer 6 miliónov €.

Všetky tieto kroky za ostatných 5 rokov sa nám vracajú v podobe toho, že nemocnica je regulačnými orgánmi, odbornou a pacientskou verejnosťou vnímaná ako nadregionálne centrum pre akútnu medicínu.

V našom snažení o rozvoj nemocnice budeme naďalej pokračovať a v súčasnosti dobe pracujeme na projektoch, ktoré zvýšia kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v celom regióne.

Ďakujeme

Výstavba nemocnice novej generácie

Dňa 31. 3. 2015 bol v Michalovciach položený základný kameň novej nemocnice, pričom výstavba trvala približne dva a pol roka.

Oficiálneho otvorenia nemocnice novej generácie sa zúčastnilo približne 13 000 návštevníkov a celková výška investície dosiahla sumu 35 mil. €.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce disponuje

 • šiestimi modernými operačnými sálami,
 • dvomi  zákrokovými sálami,
 • jednou operačnou sálou intervenčnej angiológie,
 • jednou sekčnou sálou.

Zaujímavým prvkom je tiež technológia prúdenia superčistého vzduchu, čo vytvára vysoko sterilné prostredie.

Časová os

 • 31.3. 2015

  položenie základného kameňa

 • 2015/2017

  výstavba (investícia 35 mil. €)

 • 21.11. 2017

  oficiálne otvorenie nemocnice (13 000 návštevníkov)

 • 11.12. 2017

  prvá operácia v NNG

 • 13.12. 2017

  prvé narodené dieťa, Maximilián

 • 1.1. 2018

  107 lekárov a 424 OŠE personálu

 • 2018

  otvorenie Mammárneho centra

 • 18.12. 2018

  tisíci novorodenec v NNG, Sofia

 • 01.02. 2019

  otvorenie hepatobiliárneho centra

 • marec 2019

  vznik neurochirurgického pracoviska

 • 10.10. 2019

  otvorenie centra športovej medicíny

 • 6.12. 2019

  otvorenie centra intervenčnej angiológie

 • 2019

  7930 operácií / 1032 pôrodov

 • 13.8. 2020

  otvorenie centra nukleárnej medicíny

 • apríl 2021

  otvorenie centra pediatrickej nefrológie

 • 7.5. 2022

  otvorenie 1. plazma centra na Slovensku

 • 2017/2022

  investície vo výške takmer 6 mil. €

 • 31.12. 2022

  160 lekárov (+33%) 489 OŠE personálu (+13%)

 • 31.12. 2022

  37 000 operácií od otvorenia

Vytvorili sme 10 nových špecializovaných pracovísk

Od prvej operácie 11. decembra 2017 v novej Nemocnici Svet zdravia Michalovce ubehlo už niekoľko rokov. Rýchly vývoj technológií a nových postupov nás poháňa ustavične vpred, aby sme pacientovi zabezpečili čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

 • Zrealizovali sme 37 000 operácií

 • Na urgentnom príjme sme ošetrili vyše 155 353 pacientov

 • Vytvorili sme 12 nových špecializovaných pracovísk

 • V novej nemocnici sa narodilo 5 292 detí

 • V novej nemocnici bolo hospitalizovaných viac ako 82 274 pacientov

 • Pacienti z okresu Michalovce 45 873 (52,6 %)

 • Pacienti mimo okresu Michalovce 41 401 (47,4 %)

Špecializované pracoviská

Za posledné obdobie sa nám podarilo splniť množstvo náročných cieľov. Jedným z nich je otvorenie špecializovaných pracovísk, ktoré sa odborne a dôkladne venujú špecifickým diagnózam.

Aj napriek faktu, že nemocnica je nová a jej prístrojové vybavenie patrí medzi najmodernejšie, ustavične pracujeme na modernizácii s cieľom zlepšovania kvality služieb. Celková výška investícií dosiahla v rokoch 2017 až 2022 takmer 6 mil. .

CENTRUM INTERVENČNEJ ANGIOLÓGIE

Angiologické pracovisko v Michalovciach sa venuje diagnostike a liečbe pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami cievneho systému. Na liečbu varixov dolných končatín využívame aj metódu rádiofrekvenčnej ablácie. Rozšírili sme aj spektrum operácií žilového systému.

Viac info o pracovisku

CENTRUM PEDIATRICKEJ NEFROLÓGIE

Špecializované pracovisko má najväčší záber na detských pacientov už od narodenia. Pri vrodených vývojových ochoreniach sa špecializuje na presný algoritmický plán diagnostiky a následnej cielenej konzervatívnej, ako aj chirurgickej liečby.

Na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti a vyliečenie detských pacientov je potrebná úzka spolupráca viacerých špecialistov (pediatrov, neonatológov, rádiológov, urológov, nefrológov, intenzivistov, anestéziológov).

Viac info o pracovisku

Hepatobiliárne centrum

Komplexná starostlivosť o pečeň, žlčový systém a o pankreas. Kompletný manažment pacienta ako poradenstvo, diagnostika, ambulantná liečba, jednodňové výkony a ošetrenie, ústavná starostlivosť a dlhodobé sledovanie pacientov.

Viac info o pracovisku

Detská urológia

Urológia v Michalovciach s modernou štruktúrou, vysokým štandardom a s kvalitnými operačnými sálami má možnosť vykonávať náročnejšie operačné postupy. V súčasnosti disponujeme aj ureterorenoskopom s laserovým generátorom, urodynamickým prístrojom a ďalším vybavením, kde sme už pokryli komplexné vybavenie potrebné pre detskú urológiu. Tá sa zameriava na riešenie  vrodených vývojových chýb.

Nevyhnutná je aj spolupráca viacerých odborov, akými sú nefrológia, pediatria vrátane neonatológie, anestéziológie a rádiológie.

Viac info o pracovisku

Spánkové laboratórium

Spánok je jednou z najdôležitejších činností človeka. V dnešnej rýchlej súčasnosti pomáha podrobné skúmanie spánku pochopiť jeho jedinečné miesto v modernej medicíne. Spánok je definovaný ako funkčný stav organizmu a vyznačuje sa typickými behaviorálnymi prejavmi. Riadenie funkcií organizmu je v spánku a bdení rozdielne. Podľa prieskumov asi tretinu ľudí na Slovensku trápi niektorá zo spánkových porúch. Naše pracovisko sa zameriava na poruchy dýchania v spánku. Výsledky zo spánkového centra sú vstupenkou k lepšiemu spánku i životu.

Onkochirurgia

Komplexná diagnostika a liečba onkochirurgických ochorení prevažne pacientov s karcinómom hrubého čreva a konečníka.

 • centralizácia operačných výkonov;
 • kolorektálny karcinóm;
 • zhubný nádor konečníka;
 • endoskopické vyšetrenia – rektoskopia,
 • kolonoskopia.

Viac info o pracovisku

Onko-gynekológia

Onko-gynekologické oddelenie je špičkovým koncovým pracoviskom s nadregionálnym pôsobením vo svojom odbore v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti sa onko-gynekologický tím zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou onko-gynekologických ochorení:

 • nádory tela a krčka maternice;
 • nádory vaječníkov;
 • komplexný manažment pacientov;
 • onkokomisia.

Viac info o pracovisku

Mammárne centrum

Mammárne centrum Nemocnice Svet zdravia Michalovce zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu zhubných nádorov prsníkov:

 • všetky vyšetrovacie metódy;
 • ihlová biopsia;
 • diagnostika sentinelovej uzliny;
 • liečba: chemoterapia, biologická,
 • imunoterapia; hormonálna atď.;
 • limitovaná chirurgia, operácie prsníka.

Viac info o pracovisku

Ortopédia

Diagnostika a liečba ochorení pohybového aparátu. Implantácia kĺbových náhrad – zásadné zlepšenie života, zmiernenie až odstránenie bolestí, zlepšenie pohyblivosti kĺbu a celkovej mobility pacienta.

 • endoprotetika;
 • artroskopické operácie – koleno, rameno,
 • lakeť, členok, päta;
 • statické deformity;
 • rekonštrukčné výkony na šľachách;
 • entezopatie;
 • osteotómie dlhých kostí;
 • recidivujúce luxácie ramena, patelly;
 • reumochirurgické zákroky;
 • nádory – kosti, mäkké tkanivá;
 • redresy kĺbov, dupuytrenové kontraktúry.

Viac info o pracovisku

Centrum športovej medicíny

Centrum športovej medicíny Michalovce zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientov so športovými úrazmi. Stúpajúci počet voľnočasových športových aktivít a veľké množstvo športových aj prvoligových klubov v regióne vyvolali potrebu starostlivosti o takýchto pacientov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY:

 • artroskopie kolena, členka, lakťa a zápästia;
 • stabilizačné operácie ramena;
 • dekompresívne operácie v oblasti ramena;
 • poranenia ruky;
 • viskosuplementačná liečba – podávanie
 • kyseliny hyalurónovej do všetkých kĺbov,
 • ktoré boli zasiahnuté nejakým úrazom.

Viac info o pracovisku

Neurochirurgia

Neurochirurgia v Michalovciach je vstupnou bránou do nemocnice novej generácie s cieľom operácií centrálneho nervového systému a chrbtice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY:

 • operácie degeneratívnych ochorení;
 • miechového kanála;
 • periférnych nervov;
 • úrazy a nádory chrbtice;
 • skúsený tím špecialistov/neurochirurgov.

Viac info o pracovisku

Plazma centrum

Plazma sa doteraz na Slovensku získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy a to nezaručovalo jej dostatočný objem na účel spracovania na výrobu liekov. Nemocnica Svet zdravia Michalovce otvorila na Slovensku prvé plazma centrum, čo pomôže zvýšiť sebestačnosť našej krajiny vo vývoze krvnej plazmy. Vďaka tomu bude možné pre pacientov zabezpečiť dostupnosť a dostatočné množstvo potrebných liekov.

Viac info o pracovisku

Príbehy pacientov

 

Silný príbeh pána Juraja Slavkovského je dôkazom toho, že nádej a odhodlanie nás nemá opúšťať. Celý priebeh jeho cesty z operačného stola až po maratónsky beh si môžete prečítať v inšpiratívnom rozhovore, kde sa dozviete, ako pán Slavkovský dobehol so svojou diagnózou až do úspešného konca.

 

ČÍTAŤ PRÍBEH

Na operáciu chrbtice prišla pacientka až z Kanady
Pacientka prišla na operáciu chrbtice do Michaloviec až z ďalekého mestečka Tumble Ridge v Kanade. Prečo sa takto rozhodla a ako porovnáva skúsenosti so zdravotníctvom v jednotlivých krajinách Vám v krátkosti predstavíme v nasledujúcom článku. 

 

ČÍTAŤ PRÍBEH

Na stiahnutie

Virtuálna prehliadka nemocnice