2% pre vašu nemocnicu
 

2% pre vašu nemocnicu

Pomôžte vašej nemocnici poukázaním 2 % zo zaplatenej dane pokračovať
v unikátnej obnove nemocníc, aby sme sa v nich mohli všetci cítiť
bezpečnejšie a príjemnejšie.

 

Bezpečnejšia a krajšia nemocnica

Pripojte sa k iniciatíve vedenia a zamestnancov siete 17 regionálnych nemocníc Svet zdravia. Od roku 2014 sme vďaka vašim príspevkom z 2 % v nemocniciach kompletne vymenili lavičky, informačný navigačný systém, zrekonštruovali sme podlahy či sociálne zariadenia, modernizovali operačné sály a zdravotnícke prístrojové vybavenie. Pribudli detské kútiky, nadštandardné a návštevné izby. Vonkajšie areály a nemocničné budovy dostávajú nový, krajší vzhľad. Naším cieľom je skrášliť a zútulniť prostredie
pre pacientov, lekárov a pre sestry.

Ako postupovať?

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

 • Z potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. To je max. suma, ktorú môžete poukázať.

 • Vyberte si jedného prijímateľa zo zoznamu nemocníc Svet zdravia a jeho údaje napíšte do vyhlásenia spolu s výslednou sumou.

 • Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu
  s potvrdením, doručte do 30. 4. 2018
  na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 • Ak ste firma alebo osoba podávajúca sama daňové priznanie, presný postup nájdete na www.rozhodni.sk.

VYBERTE SI VAŠU NEMOCNICU

Nižšie nájdete všetky potrebné informácie, spôsob využitia vašich príspevkov a možnosť stiahnuť si predvyplnené vyhlásenie o poukázaní vašich 2%.

 • Banská Bystrica

  Nemocnica

  Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Svet zdravia Akadémia, n. o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  Účelové využitie 2%

  rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

  Adresa, PSČ, Mesto

  MUDr. Pribulu 412/4
  089 01 Svidník

  IČO

  7887343

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Banská Štiavnica

  Nemocnica

  Všeobecná nemocnica Banská Štiavnica

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  NOVÁ NEMOCNICA

  Právna forma

  Občianske združenie

  Účelové využitie 2%

  zriadenie parku v areáli nemocnice

  Adresa, PSČ, Mesto

  Sládkovičova 11
  965 37 Žiar nad Hronom

  IČO

  50072897

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Dunajská Streda

  Nemocnica

  Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  NAŠA NEMOCNICA V DUNAJSKEJ STREDE, občianske združenie

  Právna forma

  Občianske združenie

  Účelové využitie 2%

  inovácia materiálno-technického vybavenia (kardio-pulmonálna
  resuscitácia) a modernizácia odd.

  Adresa, PSČ, Mesto

  Veľkoblahovská 23
  929 01 Dunajská Streda

  IČO

  42162980

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Galanta

  Nemocnica

  Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Svet zdravia Akadémia, n. o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  Účelové využitie 2%

  úprava exteriéru, doplnenie lavičiek v areáli

  Adresa, PSČ, Mesto

  MUDr. Pribulu 412/4
  089 01 Svidník

  IČO

  37887343

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Humenné

  Nemocnica

  Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  SPOLOČNOSŤ NA POMOC NOVORODENCOM Bocianik

  Právna forma

  Občianske združenie

  Účelové využitie 2%

  prístrojová technika novorodeneckého oddelenia, podpora
  laktácie, edukácia mamičiek

  Adresa, PSČ, Mesto

  Nemocničná 7
  066 36 Humenné

  IČO

  42032962

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Michalovce

  Nemocnica

  Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Zdravie Zemplína

  Právna forma

  Občianske združenie

  Účelové využitie 2%

  rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

  Adresa, PSČ, Mesto

  Špitálska 2
  071 01 Michalovce

  IČO

  42245788

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Partizánske

  Nemocnica

  Nemocnica na okraji mesta, n. o.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Nemocnica na okraji mesta, n.o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  Účelové využitie 2%

  rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

  Adresa, PSČ, Mesto

  Nová nemocnica 511
  958 01 Partizánske

  IČO

  45736316

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Rimavská Sobota

  Nemocnica

  Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  OZ Nemocnica Rimavská Sobota

  Právna forma

  Občianske združenie

  Účelové využitie 2%

  inovácia materiálno-technického vybavenia na podporu darcovstva krvi

  Adresa, PSČ, Mesto

  Šrobárova 1
  979 12 Rimavská Sobota

  IČO

  50021818

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Rožňava

  Nemocnica

  Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Neinvestičný fond Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava

  Právna forma

  Neinvestičný fond

  Účelové využitie 2%

  rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

  Adresa, PSČ, Mesto

  Špitálska 1
  048 01 Rožňava

  IČO

  31256376

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Svidník

  Nemocnica

  Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Svet zdravia Akadémia, n. o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  Účelové využitie 2%

  doplnenie lavičiek v areáli nemocnice, úprava exteriéru

  Adresa, PSČ, Mesto

  MUDr. Pribulu 412/4
  089 01 Svidník

  IČO

  37887343

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Spišská Nová Ves

  Nemocnica

  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  NsP Modrý vrch, n. f.

  Právna forma

  Neinvestičný fond

  Účelové využitie 2%

  nákup televízorov a rádioprijímačov do izieb pacientov
  a do čakární

  Adresa, PSČ, Mesto

  Janského 1
  052 01 Spišská Nová Ves

  IČO

  31256465

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Stropkov

  Nemocnica

  Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n. o.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n. o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  Účelové využitie 2%

  nákup pomôcok pre klientov zariadenia

  Adresa, PSČ, Mesto

  Akademika Pavlova 321/10
  091 01 Stropkov

  IČO

  45741638

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Trebišov

  Nemocnica

  Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n. o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia

  Účelové využitie 2%

  obnova vybavenia jedálne

  Adresa, PSČ, Mesto

  Ul. SNP 1079/76
  075 01 Trebišov

  IČO

  45740020

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Vranov nad Topľou

  Nemocnica

  Vranovská nemocnica, a. s.

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  Vranovská nemocnica, n. o.

  Právna forma

  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

  Účelové využitie 2%

  obnova ambulancií nemocnice

  Adresa, PSČ, Mesto

  M. R. Štefánika 187/177B
  093 27 Vranov nad Topľou

  IČO

  37887068

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 • Žiar nad Hronom

  Nemocnica

  Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

  Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

  NOVÁ NEMOCNICA

  Právna forma

  Občianske združenie

  Účelové využitie 2%

  zriadenie parku v areáli nemocnice

  Adresa, PSČ, Mesto

  Sládkovičova 11
  965 37 Žiar nad Hronom

  IČO

  50072897

  STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
  o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.