2% pre vašu nemocnicu
 

2% pre vašu nemocnicu

Pomôžte vašej nemocnici poukázaním 2 % zo zaplatenej dane pokračovať
v unikátnej obnove nemocníc, aby sme sa v nich mohli všetci cítiť
bezpečnejšie a príjemnejšie.

 

Bezpečnejšia a krajšia nemocnica

Pripojte sa k iniciatíve vedenia a zamestnancov siete 17 regionálnych nemocníc Svet zdravia. Od roku 2014 sme vďaka vašim príspevkom z 2 % v nemocniciach kompletne vymenili lavičky, informačný navigačný systém, zrekonštruovali sme podlahy či sociálne zariadenia, modernizovali operačné sály a zdravotnícke prístrojové vybavenie. Pribudli detské kútiky, nadštandardné a návštevné izby. Vonkajšie areály a nemocničné budovy dostávajú nový, krajší vzhľad. Naším cieľom je skrášliť a zútulniť prostredie
pre pacientov, lekárov a pre sestry.

Ako postupovať?

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

  • Z potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. To je max. suma, ktorú môžete poukázať.

  • Vyberte si jedného prijímateľa zo zoznamu nemocníc Svet zdravia a jeho údaje napíšte do vyhlásenia spolu s výslednou sumou.

  • Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu
    s potvrdením, doručte do 30. 4. 2018
    na daňový úrad podľa vášho bydliska.

  • Ak ste firma alebo osoba podávajúca sama daňové priznanie, presný postup nájdete na www.rozhodni.sk.

VYBERTE SI VAŠU NEMOCNICU

Nižšie nájdete všetky potrebné informácie, spôsob využitia vašich príspevkov a možnosť stiahnuť si predvyplnené vyhlásenie o poukázaní vašich 2%.

  • Banská Bystrica

    Nemocnica

    Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Svet zdravia Akadémia, n. o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

    Účelové využitie 2%

    rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

    Adresa, PSČ, Mesto

    MUDr. Pribulu 412/4
    089 01 Svidník

    IČO

    7887343

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Banská Štiavnica

    Nemocnica

    Všeobecná nemocnica Banská Štiavnica

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    NOVÁ NEMOCNICA

    Právna forma

    Občianske združenie

    Účelové využitie 2%

    zriadenie parku v areáli nemocnice

    Adresa, PSČ, Mesto

    Sládkovičova 11
    965 37 Žiar nad Hronom

    IČO

    50072897

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Dunajská Streda

    Nemocnica

    Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    NAŠA NEMOCNICA V DUNAJSKEJ STREDE, občianske združenie

    Právna forma

    Občianske združenie

    Účelové využitie 2%

    inovácia materiálno-technického vybavenia (kardio-pulmonálna
    resuscitácia) a modernizácia odd.

    Adresa, PSČ, Mesto

    Veľkoblahovská 23
    929 01 Dunajská Streda

    IČO

    42162980

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Galanta

    Nemocnica

    Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Svet zdravia Akadémia, n. o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

    Účelové využitie 2%

    úprava exteriéru, doplnenie lavičiek v areáli

    Adresa, PSČ, Mesto

    MUDr. Pribulu 412/4
    089 01 Svidník

    IČO

    37887343

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Humenné

    Nemocnica

    Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    SPOLOČNOSŤ NA POMOC NOVORODENCOM Bocianik

    Právna forma

    Občianske združenie

    Účelové využitie 2%

    prístrojová technika novorodeneckého oddelenia, podpora
    laktácie, edukácia mamičiek

    Adresa, PSČ, Mesto

    Nemocničná 7
    066 36 Humenné

    IČO

    42032962

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Michalovce

    Nemocnica

    Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Zdravie Zemplína

    Právna forma

    Občianske združenie

    Účelové využitie 2%

    rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

    Adresa, PSČ, Mesto

    Špitálska 2
    071 01 Michalovce

    IČO

    42245788

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Partizánske

    Nemocnica

    Nemocnica na okraji mesta, n. o.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Nemocnica na okraji mesta, n.o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

    Účelové využitie 2%

    rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

    Adresa, PSČ, Mesto

    Nová nemocnica 511
    958 01 Partizánske

    IČO

    45736316

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Rimavská Sobota

    Nemocnica

    Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    OZ Nemocnica Rimavská Sobota

    Právna forma

    Občianske združenie

    Účelové využitie 2%

    inovácia materiálno-technického vybavenia na podporu darcovstva krvi

    Adresa, PSČ, Mesto

    Šrobárova 1
    979 12 Rimavská Sobota

    IČO

    50021818

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Rožňava

    Nemocnica

    Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Neinvestičný fond Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava

    Právna forma

    Neinvestičný fond

    Účelové využitie 2%

    rozšírenie prístrojovej zdravotníckej techniky

    Adresa, PSČ, Mesto

    Špitálska 1
    048 01 Rožňava

    IČO

    31256376

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Svidník

    Nemocnica

    Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Svet zdravia Akadémia, n. o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

    Účelové využitie 2%

    doplnenie lavičiek v areáli nemocnice, úprava exteriéru

    Adresa, PSČ, Mesto

    MUDr. Pribulu 412/4
    089 01 Svidník

    IČO

    37887343

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Spišská Nová Ves

    Nemocnica

    Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    NsP Modrý vrch, n. f.

    Právna forma

    Neinvestičný fond

    Účelové využitie 2%

    nákup televízorov a rádioprijímačov do izieb pacientov
    a do čakární

    Adresa, PSČ, Mesto

    Janského 1
    052 01 Spišská Nová Ves

    IČO

    31256465

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Stropkov

    Nemocnica

    Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n. o.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n. o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

    Účelové využitie 2%

    nákup pomôcok pre klientov zariadenia

    Adresa, PSČ, Mesto

    Akademika Pavlova 321/10
    091 01 Stropkov

    IČO

    45741638

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Trebišov

    Nemocnica

    Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Nemocnica s poliklinikou Trebišov, n. o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia

    Účelové využitie 2%

    obnova vybavenia jedálne

    Adresa, PSČ, Mesto

    Ul. SNP 1079/76
    075 01 Trebišov

    IČO

    45740020

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Vranov nad Topľou

    Nemocnica

    Vranovská nemocnica, a. s.

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    Vranovská nemocnica, n. o.

    Právna forma

    Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

    Účelové využitie 2%

    obnova ambulancií nemocnice

    Adresa, PSČ, Mesto

    M. R. Štefánika 187/177B
    093 27 Vranov nad Topľou

    IČO

    37887068

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

  • Žiar nad Hronom

    Nemocnica

    Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom

    Registr. prijímateľ 2 % za rok 2017

    NOVÁ NEMOCNICA

    Právna forma

    Občianske združenie

    Účelové využitie 2%

    zriadenie parku v areáli nemocnice

    Adresa, PSČ, Mesto

    Sládkovičova 11
    965 37 Žiar nad Hronom

    IČO

    50072897

    STIAHNITE SI VYHLÁSENIE
    o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.