Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

PhDr. Šiňanská Renáta
Oddelenie centrálnej sterilizácie, Železničná nemocnica Košice vedúca sestra

MUDr. Halecký Miroslav
Oddelenie centrálnej sterilizácie, Železničná nemocnica Košice lekár

Demková Alžbeta
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Železničná nemocnica Košice vedúca asistentka výživy

MUDr. Běhunčík Milan
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania, Železničná nemocnica Košice lekár

Pazderáková Mária
Oddelenie pracovnej zdravotnej služby, Železničná nemocnica Košice referent

MUDr. Veľasová Lucia
Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Obšatníková Patrícia
Rádiologické oddelenie (RDG), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Schneider Igor
Pediatrické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Kupová Lucia
Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Orosová Petra
Neurologické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Macková Eva
Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Bc. Radoslava Lencsésová
Pracovisko dentálnej hygieny, ProCare Nitra dentálna hygienička

úkony: airFlow pieskovanie, inštruktáž a nácvik domácej hygieny za použitia kefky/ nite/ medzizubnej kefky, leštenie a odstraňovanie pigmentov na zuboch, odstraňovanie povlakov a zubného kameňa ultrazvukom