Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Mgr. Fonyiová Deana
Psychologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice Psychologička

MUDr. Fircak Alexander
Ambulancia všeobecného lekára XII. Košice, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Dušák Juraj
Ambulancia všeobecného lekára IV. Humenné, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Gábrišová Jana
Ambulancia všeobecného lekára IV. Humenné, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Blaško Róbert
Ambulancia všeobecného lekára IX. Michaľany, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Malegová Katarína
Ambulancia všeobecného lekára X. Prešov, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Beňo Peter
Ambulancia všeobecného lekára VI. Plešivec, Železničná nemocnica Košice lekár

Mačugová Jana
Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce ambulantná sestra

Mandičáková Ľudmila
Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce endoskopická sestra

Olexová Iveta
Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce endoskopická sestra

Bc. Trochcová Gabriela
Hepatobiliárne centrum, Nemocnica Michalovce endoskopická sestra