• Individuálni klienti
 • Firemní klienti
 • Klientská zóna

Jednodňová zdravotná starostlivosť
(jednodňová chirurgia)

Tlačiť »

Jednodňová zdravotná starostlivosť (jednodňová chirurgia) predstavuje pre pacienta šetrný spôsob chirurgickej liečby.

Ako mám postupovať?

 1. Navštívte polikliniku ProCare Betliarska alebo ProCare Košice alebo zatelefonujte na Klientske centrum spoločnosti MyCare 0907 888 999
 2. Objednajte sa na konzultáciu u odborného lekára, ktorý vám vysvetlí všetky náležitosti operačného výkonu. Dohodnete sa na spôsobe anestézie a rozsahu predoperačných vyšetrení. Lekár vás pri plánovaní výkonu informuje aj o výške doplatku za operačný výkon.
 3. Objednáte sa na predoperačné interné aj predanesteziologické vyšetrenie a samotný operačný výkon.
 4. Dostavíte sa do polikliniky ProCare na objednaný termín, kde podstúpite zákrok.
 5. Podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov v rozpätí do 24 hodín.
 6. Následné pooperačné kontroly a liečba sa vykonávajú u špecialistov v poliklinikách ProCare.

Hlavné výhody jednodňovej chirurgie v poliklinike ProCare

 • Bez čakania na termín operačného zákroku
 • 2 nadštandardne vybavené operačné sály a priestory
 • Vysoký komfort chirurgickej liečby
 • Návrat do domáceho prostredia do 24 hodín

Výhody jednodňovej detskej chirurgie oproti liečbe v nemocnici

 • Pobyt v poliklinike len niekoľko hodín namiesto 3 a viac dní v nemocnici
 • Neustály kontakt dieťaťa s rodičom v nestresujúcom prostredí
 • Priamy kontakt a spolupráca s personálom
 • Eliminácia rizika infekcií šírených v nemocničnom prostredí

Bez čakania na termín operačného zákroku

V poliklinike ProCare na zákrok v rámci jednodňovej chirurgie nečakáte. Nevytvárame poradovníky čakateľov, ale vás priamo objednáme na konzultáciu. V prípade vášho rozhodnutia vás objednáme na predoperačné vyšetrenie a samotný zákrok.

Vyšší komfort chirurgickej liečby

Moderné operačné a anesteziologické metódy umožňujú skoré zotavenie pacienta a jeho rýchly návrat k fyzickej a pracovnej aktivite. Konzultáciu, predoperačné vyšetrenia, chirurgický zákrok a pooperačnú liečbu absolvujete v rámci jednej polikliniky pod dohľadom stáleho tímu odborných lekárov. Špičkové vybavenie pracoviska umožňuje vysoký štandard v ošetrovateľskej starostlivosti a komfort pre pacienta.

Návrat do domáceho prostredia do 24 hodín

Podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov bezprostredne po operácii. Pri zložitejších operačných zákrokoch je váš zdravotný stav sledovaný na moderne vybavenej pooperačnej izbe a domov odchádzate do 24 hodín.

Najčastejšie vykonávané operácie

Medzi výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávame najčastejšie, patrí chirurgia, detská a plastická chirurgia, ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, gastroenterológia, otorinolaryngológia (ORL).

 • Chirurgia

  Odstraňovanie kožných a podkožných útvarov
  Biopsia prsníka
  Extirpácia nezhubného nádoru prsnej žľazy
  Operácie jednoduchých prietrží/hernií
  Operácie kŕčových žíl dolných končatín
  Operácie hemoroidov
  Laparoskopické výkony – diagnostické
  Laparoskopická cholecystektómia

 • Detská chirurgia

  Jednoduchá slabinová prietrž (hernia)
  Pupočná prietrž (hernia)
  Hydrokéla vajíčka alebo semenného povrazca (vodný pruh)
  Odstraňovanie kožných a podkožných útvarov

 • Ortopédia

  Operácia syndrómu karpálneho tunela
  Operačné riešenie hallux valgus
  Artroskopické výkony v ramennom zhybe
  Artroskopické výkony v kolennom zhybe
  Artroskopické výkony v členkovom zhybe

 • Otorinolaryngológia (ORL)
  • endoskopické adenoidektómie (odstránenie nosnej mandle)
  • myringotómia (prerezanie blanky bubienka
  • tonsilotómia (zmenšenie krčných mandlí)
  • tonsilektómia (odstránenie krčných mandlí)
  • septoplastika ( plastika nosovej prepážky)
  • rhinoplastika (plastická operácia vonkajšieho nosa)
  • turbinoplastika (redukcia sliznice dolných nosových mušlí)
  • FESS (funkčná endoskopická chirurugia prínosových dutín)
  • plastická operácia odstávajúcich ušníc
  • operácie hrtanu : polypy, uzlíky, cysty, granulómy , augmentácie hlasiviek
 • Gynekológia a pôrodníctvo

  Gynekologické vyšetrenie v narkóze
  Dilatácia a kyretáž maternice
  Konizácia cervixu (krčka maternice)
  Hysterosonosalpingografia
  Hysteroskopia – diagnostická a operačná
  Laparoskopické výkony – sterilizácia
  Laparoskopické výkony – rozrušenie zrastov
  Laparoskopické výkony – salpingostómia
  Laparoskopické výkony – salpingektómia
  Laparoskopické výkony – ovariálna cystektómia

 • Urológia

  Operácia fimózy
  Plastika varikokely
  Sterilizácia – muž
  Operácia hydrokely u muža
  Diagnostická cystoskopia
  Uretrálna suspenzia (so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie u žien)

 • Gastroenterológia

  Endoskopická polypektómia
  Liečba obezity zavedením intragastrického balóna

 • Plastická chirurgia

  Korekcia jaziev
  Miniabdominoplastika
  Modelácia prsníkov
  Implantáty prsníkov
  Operácie odstávajúcich ušníc
  Blefaroplastika

 

Odporúčania a informácie pre klienta pred vyšetrením

 • Interné predoperačné vyšetrenie

  Predoperačné vyšetrenie sa vykonáva u každého klienta pred plánovaným chirurgickým zákrokom. Ako klient ProCare na vyšetrenie nečakáte, absolvujete ho v dohodnutom termíne. Predoperačné vyšetrenie predstavuje súbor vyšetrení u Internistu na základe ktorých sa lekár rozhodne, či môžete absolvovať operačný výkon. Úlohou interného predoperačného vyšetrenia je pripraviť vás na plánovanú operáciu, ale aj vylúčiť možné komplikácie zdravotného stavu.

 • Z čoho pozostáva interné predoperačné vyšetrenie?
  • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
  • Laboratórne vyšetrenie krvi a moču
  • Doplnkové vyšetrenia (EKG, RTG, -,a podľa potreby ďalšie odborné vyšetrenia)
  • Záverečná správa a zhodnotenie výsledkov
 • Ako sa pripraviť na interné predoperačné vyšetrenie?
  • Na vyšetrenie prichádzate nalačno od polnoci by ste nemali nič jesť, piť môžete iba čistú vodu alebo neperlivú minerálnu vodu.
  • V prípade pravidelného užívania liekov pokračujte v liečbe, zapiť malým množstvom vody.
 • Z čoho pozostáva predanesteziologické vyšetrenie?
  • Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
  • Záverečná správa a zhodnotenie výsledkov
  • Určenie spôsobu anestézie a poučenie pacienta o príprave pred anestézou
 • Pooperačná starostlivosť

  Pooperačnú liečbu absolvujete v odborných lekárov v poliklinike ProCare. Kontrolné vyšetrenia realizujú lekári s dlhoročnými skúsenosťami. Na vyšetrenia nečakáte, ale ich absolvujete vo vopred dohodnutých termínoch. Skúsenosti jednodňovej chirurgie jednoznačne preukázali, že pooperačná liečba je v závislosti od diagnózy skrátená a návrat našich klientov k bežným činnostiam ako aj pracovným aktivitám je podstatne rýchlejší než predpokladali.


My-Care.sk Komplexný
manažment pacienta

Volajte v pracovných dňoch od 7:00 – 20:00
z celého územia Slovenska.
Teraz v skúšobnej prevádzke
aj cez víkendy a sviatky od 8:00 – 20:00

0907 888 999

Zo zahraničia volajte: +421 907 888 999

Ponuka produktov
a služieb MyCare s.r.o.